شرکت های تابعه
 
معرفی شرکت نکا چوب
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷
معرفی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۱
معرفی گروه صنعتی بلا
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸
معرفی شرکت المکاسب
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۷
معرفی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۲
معرفی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۴
معرفی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰
معرفی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۰۴
معرفی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
۸ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۵
بقایی : در شرکت های زیرمجموعه هلدینگ باید از نیروهای متخصص استفاده شود
۱۷ تير ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰
 
 صفحه قبل     | صفحه بعد