شرکت های تابعه
 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گردشگری سالار دره برگزار شد
۳۱ فروردين ۱۴۰۲ ۱۲:۰۰
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمرغ برگزار شد
۳۰ فروردين ۱۴۰۲ ۱۲:۰۰
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دامپروری پارس برگزار شد
۳۰ فروردين ۱۴۰۲ ۱۱:۳۰
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سداد برگزار شد
۲۹ فروردين ۱۴۰۲ ۱۳:۰۰
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سداد برگزار شد
۲۹ فروردين ۱۴۰۲ ۱۲:۰۰
معرفی شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱
معرفی شرکت نکا چوب
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷
معرفی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۱
معرفی گروه صنعتی بلا
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸
معرفی شرکت المکاسب
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۷
معرفی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۲
معرفی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۴