چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲
کد مطلب : 10353
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا در نظر دارد به نیابت از شرکت پخش جمشید به استناد مصوبه هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی بلا و پخش جمشید، ، نسبت به فروش سرقفلی ملک چند باب فروشگاه کفش بلا در میدان تجریش، خیابان‌های جمهوری و فخر رازی و شهر تربت حیدریه از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران) به صورت نقدی اقدام نماید.
مزایده سراسری فروش نقدی سرقفلی ملک چند باب فروشگاه کفش بلا (نوبت اوّل)
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، این شرکت در نظر دارد به نیابت از شرکت  پخش جمشید به استناد مصوبه هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی بلا و پخش جمشید، ، نسبت به فروش سرقفلی ملک چند باب فروشگاه کفش بلا از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران) به صورت نقدی و با مشخصات ذیل اقدام نماید.
مشخصات ملک : دارای پلاک ثبتی به شماره 2678 در ناحیه 11 ثبتی تهران (شمیرانات) با مساحتی بالغ بر 43 متر مربع در طبقه همکف و نیم طبقه با مساحت حدود 40 متر مربع دارای کنتور سه فاز و تلفن مستقل.  
آدرس : تهران، میدان تجریش، بازارچه تجریش ، مقابل مسجد صاحب الزمان (عج)
قیمت پایه مزایده : 1/161/000/000/000  ریال (معادل یکصد و شانزده میلیارد و یکصد میلیون تومان)
 
 • تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 14:00  مورخ 13 /04 /1403 لغایت ساعت 19مورخ  01 /05 /1403 می­باشد.
  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 14:00  مورخ 13 /04 /1403 تا ساعت 14:00 مورخ 21 /04 /1403 می­باشد.
  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 14:00 مورخ 13 /04 /1403 تا ساعت 19 مورخ 01 /05 /1403  می­باشد.
  تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ  03 /05 /1403 خواهد بود.
  • امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی­باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می­بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ( ساعت 14،00 مورخ 22 /04 /1403) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند. شماره تلفن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت      41934 -021
متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر­­می­توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
 1. تماس تلفنی با شماره تلفن  88811181 - 021
  مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده ⇦ مزایده دستگاه اجرایی ⇦ مزایده گر⇦ ( مزایده شماره    ۲۰۰۳۱۰۸۷۳۴۰۰۰۰۰۳            اموال غیرمنقول)
  مراجعه حضوری به شرکت گروه صنعتی بلا به نشانی، میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبی ، کوچه طهمورث، پ 3

 2.  
 
مشخصات ملک : ملک دو بر ، مساحت عرصه 40 متر مربع، مشتمل بر طبقه زیرزمین ، طبقه همکف با چهار دهانه و طول بر   5 /11 متر  و طبقه اول.  
آدرس : تربت حیدیریه، خیابان فردوسی جنوبی، نبش فردوسی 12 (شهید دوره گرد)
قیمت پایه مزایده : 130/000/000/000 ریال (معادل سیزده میلیارد تومان)
 
 • تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 14:00  مورخ 13 /04 /1403 لغایت ساعت 19مورخ  01 /05 /1403 می­باشد.
  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 14:00  مورخ 13 /04 /1403 تا ساعت 14:00 مورخ 21 /04 /1403 می­باشد.
  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 14:00 مورخ 13 /04 /1403 تا ساعت 19 مورخ 01 /05 /1403  می­باشد.
  تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ  03 /05 /1403 خواهد بود.
  • امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی­باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می­بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ( ساعت 14،00 مورخ 22 /04 /1403) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند. شماره تلفن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت      41934 -021
متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر­­می­توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
 1. تماس تلفنی با شماره تلفن  88811181 - 021
  مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده ⇦ مزایده دستگاه اجرایی ⇦ مزایده گر⇦ ( مزایده شماره                  ۲۰۰۳۱۰۸۷۳۴۰۰۰۰۰۳                 اموال غیرمنقول)
  مراجعه حضوری به شرکت گروه صنعتی بلا به نشانی، میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبی ، کوچه طهمورث، پ 3.
 مشخصات ملک : دارای یک و نیم دهنه با حدود 6 متر بر، به خیابان جمهوری همکف به مساحت تقریبی 63 متر مربع و ارتفاع در حدود 70 /2 متر و نیم طبقه به مساحت تقریبی 50/19 متر مربع و ارتفاع در حدود 80 /2
آدرس : تهران، خیابان جمهوری،  حد فاصل خیابان ولیعصر و خیابان شیخ هادی بعد از فروشگاه رفاه، پلاک 761
قیمت پایه مزایده : 401/000/000/000 ریال (معادل چهل میلیارد و یکصد میلیون تومان)
 
 • تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 14:00  مورخ 13 /04 /1403 لغایت ساعت 19مورخ  01 /05 /1403 می­باشد.
  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 14:00  مورخ 13 /04 /1403 تا ساعت 14:00 مورخ 21 /04 /1403 می­باشد.
  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 14:00 مورخ 13 /04 /1403 تا ساعت 19 مورخ 01 /05 /1403  می­باشد.
  تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ  03 /05 /1403 خواهد بود.
  • امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی­باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می­بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ( ساعت 14،00 مورخ 22 /04 /1403) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند. شماره تلفن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت      41934 -021
متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر­­می­توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
 1. تماس تلفنی با شماره تلفن  88811181 - 021
  مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده ⇦ مزایده دستگاه اجرایی ⇦ مزایده گر⇦ ( مزایده شماره        ۲۰۰۳۱۰۸۷۳۴۰۰۰۰۰۳          اموال غیرمنقول)
  مراجعه حضوری به شرکت گروه صنعتی بلا به نشانی، میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبی ، کوچه طهمورث، پ 3.
 مشخصات ملک : دارای سه بر به مساحت تقریبی 58 متر مربع و ارتفاع حدود 70 /2 متر در همکف و نیم طبقه به مساحت حدود 5 /25 متر مربع با ارتفاع حدود 70 /1 متر  دارای انشعاب برق سه فاز، تلفن و آب مشترک
آدرس : تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، نبش فخر رازی شماره 1250
قیمت پایه مزایده : 395/000/000/000 ریال (معادل سی و نه میلیارد و پانصد میلیون تومان)
 
 • تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 14:00  مورخ 13 /04 /1403 لغایت ساعت 19مورخ  01 /05 /1403 می­باشد.
  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 14:00  مورخ 13 /04 /1403 تا ساعت 14:00 مورخ 21 /04 /1403 می­باشد.
  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 14:00 مورخ 13 /04 /1403 تا ساعت 19 مورخ 01 /05 /1403  می­باشد.
  تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ  03 /05 /1403 خواهد بود.
  • امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی­باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می­بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ( ساعت 14،00 مورخ 22 /04 /1403) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند. شماره تلفن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت      41934 -021
متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر­­می­توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
 1. تماس تلفنی با شماره تلفن  88811181 - 021
  مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده ⇦ مزایده دستگاه اجرایی ⇦ مزایده گر⇦ ( مزایده شماره         ۲۰۰۳۱۰۸۷۳۴۰۰۰۰۰۳           اموال غیرمنقول)
  مراجعه حضوری به شرکت گروه صنعتی بلا به نشانی، میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبی ، کوچه طهمورث، پ 3.
 
https://mapouya.com/vdcbffb8.rhbgspiuur.html
جالب است ۰
نام شما
آدرس ايميل شما