شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۲
کد مطلب : 10293
مزایده سراسری نوبت چهارم واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب ( سهامی خاص)
مزایده سراسری نوبت چهارم واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص)
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا،  بانک ملی ایران در نظر دارد تعداد 1/600/000 سهم، معادل 100% (صددرصد) سهام شرکت مذکور را با قیمت پایه 11،380،000،000،000 ریال معادل حروفی یازده هزار و سیصد و هشتاد میلیارد ریال با شرایط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزایده" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به صورت نقدی یا نقد و اقساط (بیست درصد پیش پرداخت ، بدون مهلت تنفس ، مابقی طی 8 قسط 6 ماهه مجموعاً 48 ماه با سود 23 درصد)  به فروش برساند.
- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 11 مورخ 12/07 /1402 لغایت ساعت 11 مورخ 1402/12/26 می باشد.
-  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 11 مورخ 1402/12/07 تا ساعت 11 مورخ 1402/12/16 می باشد.
-  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 11 مورخ 1402/12/07 تا ساعت 11 مورخ 1402/12/26 می باشد.
- تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 خواهد بود.
توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت 11مورخ 1402/12/16) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند .
متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
  1.  تماس تلفنی با شماره 60994040
    ارتباط پیامکی ارسال عدد 4 به شماره تلفن 10004885
    مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده ⇦مزایده سراسری (نوبت چهارم سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص)
    مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده ⇦ مزایده دستگاه اجرایی ⇦ مزایده گر⇦ ( مزایده شماره 1002091218000013 اموال منقول)
    مراجعه حضوری به اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران ( به آدرس تهران خیابان فردوسی-ادارات مرکزی- ساختمان فردوسی- طبقه اول)
https://mapouya.com/vdcexw8z.jh87oi9bbj.html
جالب است ۰
نام شما
آدرس ايميل شما