چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۰
کد مطلب : 10289
شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا در نظر دارد تعداد 106،133،561 سهم (معادل 66 /91 درصد) از سهام شركت كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر (سهامي عام) با نماد "تاتمس" را با مشخصات و شرايط ذيل در تاریخ 19 اسفندماه واگذار نمايد.
اطلاعیه عرضه عمده سهام کنترلی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی "اتمسفر" در نماد معاملاتی "تاتمس 4"/ تاریخ عرضه 19 اسفندماه
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، پيرو سياست‌هاي كلان بانك ملي ايران در راستاي اجراي قوانين بالادستي در خصوص واگذاري شركت‌ها و خروج از بنگاه‌داري، شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا در نظر دارد تعداد 106،133،561 سهم (معادل 66 /91 درصد) از سهام شركت كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر (سهامي عام) با نماد "تاتمس" را با مشخصات و شرايط ذيل واگذار نمايد. 
 
نام شركت كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر
تعداد كل سهام شركت 115،786،000 سهم
درصد كل قابل واگذاري 91.66درصد
بازار معاملات فرابورس ايران
فروشنده شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا
تعداد سهام قابل عرضه 106،133،561 سهم
قيمت پايه هر سهم 178،400 ريال
كد سهامداري شرك 11852
شرايط معامله و زمان تسويه شرايطي نقد و اقساط (20 درصد نقد و 80 درصد اقساط مطابق شرايط معامله در پيوست)
تاريخ عرضه  19 /12 /1402
 
شرايط معامله:
1. قيمت پايه فوق‌الذكر، قيمت پايه هر سهم براي رقابت مي‌باشد. بديهي است بالاترين قيمت پيشنهادي مبناي ثمن معامله مي‌باشد.
2. كارگزار خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتي است كه معادل 10 درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قيمت پايه را به صورت نقد يا ضمانت‌نامه بانكي بدون قيد و شرط به نفع شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه از مشتري دريافت و حسب مورد به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز يا ارائه نمايند و تأييديه شركت مزبور را مبني بر اخذ تضامين مربوطه به شركت فرابورس ايران تحويل دهند.
3. برنده مزايده مي‌بايست 20 درصد از ارزش كل معامله را به صورت نقدي و حداكثر ظرف 14 روز كاري پس از مشخص شدن برنده مزايده پرداخت كند و الباقي ارزش معامله (80درصد باقي مانده ) را در قالب 8 قسط با فواصل6 ماهه (مجموع 48 ماه معادل 4 سال) پس از تاريخ قطعيت معامله با نرخ سود 23 درصد پرداخت نمايد. تاريخ اولين قسط 6 ماه پس از قطعيت معامله مي‌باشد.
4. قطعيت معامله حداكثر 14 روز كاري پس از تاريخ مشخص شدن برنده رقابت منوط به پرداخت ثمن نقدي مربوط به معامله به همراه نامه تاييديه فروشنده و ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي، تكميل و امضاي قرارداد و وكالتنامه پيوست مي‌باشد.
5. خريدار با هزينه خود، سهام مورد معامله را تا پرداخت كامل اقساط بدهي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در وثيقه فروشنده قرار خواهد داد و تارفع توثيق سهام مورد معامله، حق واگذاري مورد معامله و حقوق ناشي از آن را كلا يا جزئا نخواهد داشت. به علاوه خريدار به منظور تضمين پرداخت اقساط باقيمانده از ثمن معامله ضمن توثيق سهام مورد معامله، معادل حداقل 50 درصد بخش اقساطي اعم از اصل و سود، وثائق و تضامين قابل قبول بر اساس ماده 5 آئيين نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري مصوب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 27  / 11 / 1387 را به عنوان تضامين تا پايان ايفاي تعهدات در اختيار فروشنده قرار خواهد داد. 

 
 
       
 
 
 
https://mapouya.com/vdcjh8ev.uqeyozsffu.html
جالب است ۰
نام شما
آدرس ايميل شما