معاونین      

مهدی سندگل نظامی --
معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
تلفن داخلی: 302
معاون امور سرمایه گذاری و واگذاری
تلفن داخلی: 233
 
حمید آرام بن یار  
معاون امور مجامع و شرکت ها
تلفن داخلی: 312
 


 

 مدیران مستقل      

سیدامیرعباس رضوی داود ربیعی
مدیر حوزه مدیرعامل
تلفن داخلی: 118
مدیر حراست
تلفن داخلی: 126
فرشته افتخاری هادی جعفرقلی زاده
مدیر حسابرسی داخلی
تلفن داخلی : 205
عضو هیئت مدیره (موظف) مدیر امور حقوقی و قراردادها
تلفن داخلی: 317
-- رضا کریم نژاد
مدیر برنامه ریزی، طرح و توسعه
تلفن داخلی: 129
مدیر بازرسی و نظارت
تلفن داخلی: 314
 
مهدی ضرغامی  
مدیر روابط‌عمومی
تلفن داخلی: 218
 


 

 مدیران اجرایی      

مهدی امیری --
مدیر فناوری اطلاعات
تلفن داخلی: 220
مدیر بودجه و ارزیابی عملکرد
تلفن داخلی: 301
عباس بیدختی عبدالرضا میقانی
مدیر امور مالی
تلفن داخلی: 203
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن داخلی: 204
امیرحسین قهرمانی راد محمدرضا حقیقی
مدیرآماده سازی و واگذاری
تلفن داخلی: 311
مدیر سرمایه گذاری و ریسک
تلفن داخلی: 315
 
--  
مدیر امور مجامع و شرکت ها
تلفن داخلی: 318
 


 
https://mapouya.com/vdchiznz.23nvkdftt2.html
جالب است ۰
نام شما
آدرس ايميل شما