يکشنبه ۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۰
کد مطلب : 10061
مزایده سراسری نوبت اول واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب ( سهامی خاص) سال 1401
بانک ملی در نظر دارد سهام خود ، معادل 100 درصد سهام شرکت مذکور را در مزایده با قیمت پایه 7.970.000.000.000 ریال معادل حروفی هفت هزار و نهصد و هفتاد میلیارد ریال با شرایط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به صورت نقد به فروش برساند
 
- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 12 مورخ 1401/4/1 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/4/25 می­باشد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12 مورخ 1401/4/1 تا ساعت 19 مورخ 1401/4/15 می­باشد.
- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 12 مورخ 1401/4/1 تا ساعت 19 مورخ 1401/4/25 می­باشد.
- تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/4/26خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی­باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می­بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت 19 مورخ 1401/4/15) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.
متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر ­­می­توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
1-    تماس تلفنی با شماره تلفن 60994040
2-    ارسال پیامک عدد 1 به سر خط 10004885
3-    مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده ⇦مزایده سراسری (نوبت اول اموال منقول) اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
4-    مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده ⇦ مزایده دستگاه اجرایی ⇦ مزایده گر⇦ ( مزایده شماره 1001091218000004  اموال منقول)
5-    مراجعه حضوری به کلیه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران
 
بانک ملی ایران
تعهدنامه شرکت در مزایده فروش سهام
 
 نظر به اینکه بانک ملی ایران به نشانی تهران – خیابان فردوسی – ادارات مرکزی بانک ملی ایران – ساختمان حکیم فردوسی – اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد که ذیلاً به اختصار «بانک» نامیده می­شود در نظر دارد در راستای اجرای مواد  16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 194/2/1 و براساس قوانین و مقررات جاری حاکم از طریق مزایده سهام خود (معادل صد درصد سهام شرکت) در شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب (سهامی خاص) را به صورت نقد و با قیمت پایه 000ر000ر000ر970ر7 ریال معادل حروفی هفت هزار و نهصد و هفتاد میلیارد ریال به فروش رساند.

تذکر: متقاضی/متقاضیان خرید سهام ، مکلف می­باشند پس از اخذ و پرینت تعهدنامه حاضر از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران) و تعیین یکی از نحوه­های پرداخت فوق و مهر و امضای تمامی صفحات آن ،  تعهدنامه تکمیل شده را در سامانه بارگذاری نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل و تایید تعهدنامه با مهر و امضای متقاضی/ متقاضیان، بانک مخیر به رد پیشنهاد ارائه شده خواهد بود .   
سایر شروط و ضوابط واگذاری :
1-    سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 % قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می­بایست به یکی از دو روش­ پرداختی تصریح شده در سامانه ستاد، از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0112132585009 به نام " اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران "  واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
2-    ارائه پیشنهاد از طرف متقاضی به منزله اقرار به بازدید از شرکت و تحصیل کلیه اسناد و مدارک شرکت و حصول اطلاع از اوصاف ، خصوصیات ، کمیت و کیفیت سهام موضوع معامله ، داراییها ، بدهی­ها و تعهدات شرکت نزد مراجع حقوقی و حقیقی و دولتی و خصوصی و تأمین اجتماعی ، مالیاتی و کلیه دعاوی مطروحه که علیه بانک بوده و با آگاهی کامل از وضعیت مالی ، فنی و حقوقی و همچنین کلیه تعهدات گذشته ، حال و آینده شرکت مورد واگذاری اعم از اینکه در صورتهای مالی قید شده یا نشده باشد و نیز ارزش فعلی سهام شرکت مبادرت به شرکت در مزایده نموده است و متعهد می گردد راساً نسبت به ایفای کلیه تعهدات مزبور اقدام نماید.
3-    شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه مقررات و ضوابط و مفاد  قراردادها و اختیارات بانک ملی ایران در رفع اختلافات احتمالی به استناد ضوابط داخلی خود می­باشد  و بانک در رد یا قبول کلیه پیشنهادها و درخواستها مختار می­باشد
4-    پیشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن ملزم به رعایت مواد (6) ، (44)، (45) و (46) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می­باشند.
5-    پیشنهاد دهندگان نباید دارای بدهی سررسید شده و اقساط معوق به بانک ملی ایران باشند.
6-    با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386/11/2 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن و اصلاحات بعد از آن ، بدینوسیله متقاضی خرید متعهد می شود ، ضمن رعایت مواد قوانین یادشده و مقررات مربوطه:
6-1- از هرگونه اقدامی که منجر به  پولشوئی و تامین مالی تروریسم گردد ، خودداری نماید.
6-2-  به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابرازهای الکترونیکی خود را ندهد و در     صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص ، بلافاصله موضوع را به بانک اطلاع دهد.
6-3-  اعلام می نماید ، اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشد.
6-4- متعهد و ملزم می شود ، هرگونه تغییر در نشانی و کدپستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکتها) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به بانک ارائه نماید.
6-5-  در صورت فعالیت برای مالک واقعی (اقدام به فعالیت مالی با استفاده از حساب خود به طرفیت از افراد ثالث) تعهد می­نماید اطلاعات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهد...
7-    پیشنهاد دهندگان نباید جزء اشخاص ممنوع المعامله باشند.
8-    متقاضی / متقاضیان خرید مکلف است در طول مدت انجام معامله ، کلیه اقدامات وهمکاریهای لازم (به تشخیص بانک) و اعلامی از طرف بانک در جهت رعایت و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تآمین مالی تروریسم را اعمال نماید در صورت عدم اقدام و همکاری لازم (به تشخیص بانک) در این زمینه در هر مرحله از معامله ، کلیه وجوه واریزی به نفع بانک ضبط و معامله فسخ می گردد.
9-           حضور پیشنهاد دهندگان با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی­نامه کتبی در جلسه بازگشایی بلامانع می­باشد.
10-   نقل وانتقال سهام در چارچوب قرارداد مورد نظر بانک / شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول شرایط مندرج در قرارداد است.
11- هر یک از متقاضیان تنها یک پیشنهاد را می­توانند برای موضوع مزایده تسلیم نمایند.
12- متقاضی خرید می­تواند حداکثر تا دو روز قبل ­از آخرین مهلت ارائه پیشنهادات مزایده ، به ­صورت کتبی اعلام انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند (1) را نمایند.
13- تمامی مراحل شرکت در مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت «ستاد» انجام و متقاضیان می­بایست با مراجعه به دفاتر پیشخوان الکترونیک دولت و دریافت امضای دیجیتال (توکن) و مطالعه شرایط، پیشنهاد خود را در مهلت مقرر در آگهی مزایده تسلیم نمایند.
14- پس از بازگشایی الکترونیک پاکتها ، اهلیت و صلاحیت فنی متقاضی توسط بانک بررسی و درصورتی که پیشنهاد خریدار پس از تائید اهلیت و صلاحیت فنی مورد قبول واقع ­گردد ، سپرده موضوع بند (1) بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید .
15-  پس از تعیین  برنده مزایده ، خریدار می بایست در مهلت ده روز از تاریخ اعلام بانک ، نسبت به واریز تتمه ثمن معامله اقدام نماید . در صورت عدم واریز مبلغ ثمن در مهلت مقرر ، بانک حق خواهد داشت بدون رعایت تشریفات قانوني و مراجعه به محاکم و طرح دادخواست و ...؛ ضمن ضبط سپرده موضوع بند یک، نسبت به واگذاری موضوع مزایده به اشخاص دیگر اقدام نماید.
16- سپرده نفر دوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقی خواهد ماند.سپرده سایر شرکت کنندگان در مزایده که جزو نفرات اول و دوم نباشند پس از بازگشایی پاکات به حساب شبا بانکی متقاضی خرید مسترد خواهد شد.
17-  نام شرکت کننده در مزایده  و نام مالک توکن و نام صاحب حساب واریز کننده وجوه به بانک باید یکسان باشد . در صورت وجود هرگونه مغایرت در اسامی مذکور برای عودت وجه سپرده شرکت در مزایده، مالک توکن باید با در دست داشتن مدارک مثبته شامل اصل شناسنامه / کارت ملی و فیش واریزی شخصاً به اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد مراجعه نموده و استرداد وجه پس از احراز هویت متقاضی مقدور می­باشد.
18- خریدار متعهد است کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله را در صورت اقدام قضایی بانک که در جهت وصول ثمن معامله / اقساط باشد پرداخت نماید.همچنین در صورت عدم تادیه به موقع ثمن معامله / اقساط موظف به پرداخت وجه التزام بر اساس مقررات بانک مرکزی خواهد بود. اخذ وجه التزام بدل از انجام تعهدات اصلی نبوده و بانک می­تواند در صورت عدم ایفای تعهدات نسبت به فسخ قرارداد، خلع ید و انتقال سهام به اشخاص اقدام نماید.
19- خریدار موظف است به منظور تضمین ایفای تعهدات خود وکالتنامه بلاعزل رسمی برای تملیک یا انتقال مورد معامله به بانک اعطا نماید.
20-   در صورت تأخیر در انتقال سهام در مهلت تعیین شده در قرارداد، مسئولیت کلیه خسارات و هزینه­ها بعهده خریدار می­باشد.
21-    کلیه هزینه­های مربوط به انتقال سهام در دفتر اسناد رسمی از جمله مفاصاحساب مالیاتی، مالیات نقل وانتقال سهام ، عوارض و ... بر عهده خریدار سهام میباشد.
22-   هرگونه ابلاغ به برنده مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ((ستاد)) انجام می­گیرد. متقاضی می­بایست با مراجعه به سامانه مذکور از نتیجه مزایده اطلاع حاصل نماید و نمی­تواند به عذر عدم اطلاع استناد نماید. مهلتهای مقرر جهت پرداخت ثمن معامله از تاریخ ابلاغ سامانه ستاد محاسبه می گردد.
23-   متقاضی خرید اقرار و تأیید می­نماید که از اموال موضوع مزایده بازدید به عمل آورده و از جمیع اسناد، مشخصات، سوابق موجود ، وضعیت فعلی ، خصوصیات و کیفیات آن ، وضعیت سنددار یا غیرسنددار بودن اموال و همچنین متصرفدار یا غیرمتصرفدار بودن اموال مورد مزایده به طور کامل اطلاع حاصل نموده و با علم به اینکه بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود دارد ، توانایی لازم برای خرید ، پرداخت ثمن معامله /اقساط در مهلت مقرر و اخذ پایان­کار، صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت را خواهد داشت.
24-   دارایی هایی که به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تاریخ ارزیابی سهام در مالکیت شرکت نبوده و موضوع در مراجع قضایی در حال رسیدگی می­باشد
 
ارزیابی کارشناس/ میلیون ریال مساحت تصرف شده نام قطعه ردیف
374/49 224427 قطعه 3 معروف به هررویی بزرگ 1
603/562 3125573 قطعه 24 زمین 400 هکتاری یک 2
قطعه 25 زمین 400 هکتاری دو 3
977/611 3350000 جمع کل
 
مقدار 335 هکتار از اراضی فوق براساس قراردادی یک امضایی توسط خریدار سابق شرکت به کشاورزان واگذار گردیده است . لیکن تاکنون سند مالکیت به نام کشاورزان صادر نشده است که در حال حاضر موضوع در شعبه 21 بازپرسی دادسرای فرهنگ شهر شیراز در جریان می­باشد. همچنین حدود 12 هکتار از قطعه 24 معروف به زمین 400 هکتاری یک ، توسط آقای محمد جمال حق نگهدار خریدار سابق به آقای مجید حسن پور واگذار گردیده است که مورد اعتراض و طرف دعوی شرکت قرار گرفته است که دادگاه بدوی رای به نفع شرکت صادر نموده است که به دلیل اعتراض آقای مجید حسن پور موضوع در دادگاه تجدید نظر در جریان رسیدگی میباشد.
ب- قطعات شماره 17 مربوط به زمین­های جنب کارخانه یک و یک و پهناب یزدی که توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفته است شامل 289032 متر مربع زمین در زمان مدیریت آقای حق نگهدار توسط کارخانه یک و یک تصرف شده است که مورد اعتراض شرکت واقع شده که طی حکم صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمبید حکم به اثبات مالکیت خواهان شرکت دشت مرغاب (یک و یک) صادر شده است و شرکت نسبت به رای صادره به ماده 477 اعتراض نموده که تاکنون نتیجه رسیدگی اعلام نشده است.

ج- عمارت شرکت براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 12.000 میلیون ریال مورد ارزیابی قرار گرفته است که ساختمان مذکور در زمان خریدار سابق آقای محمد جمال حق نگهدار به فروش رسیده است و طی سندی رسمی به نام آقای اسماعیل آرایش صادر گردیده است.

25-   فهرست دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری مطروحه له یا علیه شرکت کشت و صنعت دامپروری دشت چشمه بناب به شرح ذیل می­باشد:
 
ردیف خواهان خوانده شماره بایگانی خواسته محل رسیدگی به دعوی
1 شرکت چشمه بناب شرکت 000116 رفع تصرف عدوانی در خصوص حقابه چشمه بناب دادگاه بخش مشهد مرغاب
2 شرکت چشمه بناب شرکت 0001143 خلع ید از منازل سازمانی و مستحدثات واقع در اراضی این شرکت دادگاه بخش مشهد مرغاب
3 حبیبیان شرکت چشمه بناب 0000228 خواسته الزام به تنظیم رسمی دادگاه بخش مشهد مرغاب
4 شرکت چشمه بناب الف)شرکت
ب) حق نگهدار
ج) فهندژ سعدی
0100253 مطالبه مبلغ 500 میلیون تومان اخذ وام از بانک صادرات شعبه چهارم حقوقی شیراز
5 فهندژ سعدی شرکت چشمه بناب 0000502 مطالبه یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان با خسارت تاخیر تادیه شعبه اول حقوقی شیراز
6 شرکت چشمه بناب حسن پور 9900550 اعلام بطلان معامله شعبه شش تجدید نظر استان
7 شرکت چشمه بناب قاسمی 0000612 مطالبه اجرت المثل دادگاه بخش مشهد مرغاب
8 شرکت چشمه بناب قاسمی - مطالبه جو و گندم داوری
9 شرکت چشمه بناب اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری
شرکت
- - مدیر کل دادگستری
10 هاشمی شرکت چشمه بناب 0001248 الزام به ایفای تعهدات دادگاه بخش مشهد مرغاب
11 شرکت چشمه بناب قاسمی 960811 ابطال مزایده دادگاخ حقوقی خرمبید
** در خصوص دعاوی حقوقی دیگر این است نظر به اینکه مدیر عامل وقت این شرکت اقدام به واگذاری موازی355 هکتار اراضی متعلق به این شرکت را نموده است لذا تعدادی از خریداران اقدام به طرح دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نموده­اند که پرونده در شورای حل اختلاف بخش مشهد مرغاب میباشد و وقت رسیدگی آن ابلاغ نشده است.
 
ردیف شاکی متشکی عنه عنوان مجرمانه شماره بایگانی محل رسیدگی به دعوی
1 شرکت چشمه بناب حق نگهدار
فهندژ سعدی
فروش مال غیر و کلاهبرداری - شعبه 21 بازپرسی دادسرای فرهنگ شهر
2 شرکت چشمه بناب سعیدی اختلاس، کلاهبرداری 001456 شعبه 15 دادیاری دادسرای فرهنگشهر
3 شرکت چشمه بناب شادمان جعل و استفاده از سند مجعول - دادگاه بخش مشهد مرغاب
4 شرکت چشمه بناب نبوی تصرف عدوانی - دادگاه بخش مشهد مرغاب
5 شرکت چشمه بناب هاشمی شیری شروع به سرقت - دادگاه بخش مشهد مرغاب
6 شرکت چشمه بناب ستاد تصرف عدوانی - دادگاه بخش مشهد مرغاب
 
 
26-   قیمت پیشنهادی از سوی متقاضی/ متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر ، مخدوش ، مشروط و یا مبهم باشد.
27-   پس از تعیین برنده مزایده ،امکان تغییر در شرایط مزایده به استثنای مواردی که به تشخیص بانک ، مطابق با قوانین و مقررات باشد وجود نخواهد داشت.
28-   تشریفات مربوط به انتقال سهام مورد معامله و توثیق وثایق منحصراً در دفترخانه اسناد رسمی که از طرف بانک تعیین می­شود انجام خواهد شد.
29-   تشریفات مربوط به انتقال سهام مورد معامله و توثیق وثایق در مواردی که نیاز به انجام در دفاتر اسناد رسمی می­باشد منحصراً در دفترخانه اسناد رسمی که از طرف بانک تعیین می­شود انجام خواهد شد.
30-   هزینه نشر آگهی و حق الزحمه کارشناسان رسمی ارزیاب سهام شرکت ، بر عهده برنده مزایده است و خریدار مکلف است قبل از انعقاد قرارداد ، مطابق مبلغ اعلامی از طرف بانک نسبت به پرداخت نقدی آن اقدام نماید.
31-   متقاضی خرید اقرار می­نماید که دارای صلاحیت و اهلیت قانونی لازم برابر قوانین و مقررات جاری برای شرکت در مزایده بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مندرج در قوانین و مقررات معاملات دولتی و عمومی از جمله قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نبوده و همچنین در زمره اشخاص ممنوع المعامله نیز نمی باشد. چنانچه به هر دلیل خلاف آن ثابت شود، علاوه بر این­که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به طرح دعوا در مراجع قضایی فسخ نماید، متقاضی خرید نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک می­باشد .
32-   در فرض وجود عیوب احتمالی، بانک ملی ایران به موجب ماده 436 قانون مدنی، از عیوب مزبور تبری نموده و خریدار هرگونه حقی از جمله حق رجوع به بانک ملی ایران را از خود سلب و ساقط می­نماید.
33-   در صورت کشف فساد یا مستحق للغیر در آمدن موضوع مزایده، بانک صرفا نسبت به بازپرداخت ثمن دریافتی متعهد خواهد بود و هیچگونه اضافه پرداخت تحت عناوین مختلف از طرف بانک متصور نمی­باشد.
34-   خریدار/ خریداران متعهد می­گردند:
الف: میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت واگذار شده، طی مدت 5 سال پس از واگذاری، با توجه به افراد جایگزین شده در ازاء افراد بازنشسته یا بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری، از تعداد مندرج در سند واگذاری، کمتر نگردد؛ مشروط بر آنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره مورد بررسی از ده درصد بیشتر نباشد.
35-   پیشامدهای غیرمتعارف نظیر سیل ،زلزله ،جنگ ،بیماریهای واگیردار و... همچنین تبانی مزایده گر و مزایده گزار یا اشتباه سهوی کاربران موجب توقف و ابطال فرآیند مزایده خواهد شد.
36-   دیون خریدار در صورت انحلال یا ورشکستگی خریدار ، حال می شود . در موارد فوت اشخاص حقیقی ، با توافق وراث ، قرارداد با شرایط قبلی تجدید می شود.

 
https://mapouya.com/vdchzvnz.23nv-dftt2.html
جالب است ۰
نام شما
آدرس ايميل شما