چشم انداز پيش روی شرکت مديريت طرح و توسعه آینده پویا
ورود و خروج راهبردی به بنگاه های اقتصادی با رویکرد اولویت بندی در تنوع به پرتفوی شرکت با پایبندی به اصل کاهش ریسک، افزایش سودآوری و در راستای حمایت از توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی مبتنی بر آمایش سرزمینی.
 
https://mapouya.com/vdccixqs.2bqxx8laa2.html
جالب است ۰
نام شما
آدرس ايميل شما